New year Activity2021

งานกินเลี้ยงปีใหม่ปี2564 

ผู้บริหารกล่าวเปิดงาน

รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

กิจกรรมอื่นที่คุณอาจชอบ

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Merry X’Mas 2021

กิรกรรมเมอรี่คริสมาสปี2021จัดที่บริษัทโคเอฯ  เพื่อเป็นการสาน ความสัมพันธ์และเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม >>
Translate »