เทคโนโลยีของเรา
     
   
   
   
   
     
     
     
 
เทคโนโลยีการพิมพ์
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4: การปล่อยหมึกจากลูกยางลงบนวัสดุพิมพ์
ในขั้นนี้กดลูกยางลงบนวัสดุพิมพ์ปล่อยหมึกบนตำแหน่งที่ต้องการถึงแม้จะถูกกดมากเพียงใดก็ตาม ให้บริเวณขอบโดยรอบของลูกยางซึ่งออกแบบเป็นพิเศษม้วนออกจากผิวหน้าวัสดุพิมพ์ โดยไม่ให้ลูกยางแบนราบทำมุมศูนย์องศากับวัสดุพิมพ์มิฉะนั้นอากาศจะถูกกักระหว่างลูกยางกับวัสดุพิมพ์ ทำให้ภาพพิมพ์ไม่สมบูรณ์แบบ
 
ขั้นตอนที่ 5: คืนลูกยางสู่ตำแหน่งเตรียมพิมพ์
ให้ยกลูกยางขึ้นจากวัสดุพิมพ์สู่สภาพเดิมเมื่อหมึกทั้งหมดพิมพ์ติดบนวัสดุพิมพ์โดยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหมึกพิมพ์
ระหว่างที่ลูกยางกดและคลายตัวในขณะพิมพ์ ทำให้หมึกและวัสดุพิมพ์เกาะติดมากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่หมึกเกาะบนลูกยางดังนั้น
เมื่อปล่อยหมึกจากลูกยางไปที่วัสดุพิมพ์ จนเกลี้ยง ลูกยางก็สะอาด พร้อมจะพิมพ์รอบต่อไป