เทคโนโลยีของเรา
     
   
   
   
   
     
     
     
 
เทคโนโลยีการพิมพ์
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 : การใส่หมึกลงบนเพลทแม่พิมพ์
นำเอาภาพต้นแบบไปกัดลายลงเพลทพิมพ์โดยทั่วไปจะเรียกเพลทนี้ว่าclicheเมื่อนำเพลทจัดเข้าที่ในเครื่องพิมพ์ ให้เทหมึกพิมพ์ลงบนเพลท cliche แล้วใช้doctor blade กวาดเพลท cliche ให้สะอาดจนเหลือหมึกแค่บนบริเวณลวดลายพิมพ์ เมื่อน้ำมันผสมระเหยไปจากบริเวณลวดลายพิมพ ์ หมึกจะมีศักยภาพในการเกาะติดเพิ่ม
 
ขั้นตอนที่ 2: การกดลูกยางแพดลงบนแผ่นเพลท
ลูกยางแพดจะถูกจัดวางตำแหน่งให้อยู่เหนือแผ่นเพลทพิมพ์พอดีให้กดลูกยางลงบนแผ่นเพลเพื่อให้หมึกเกาะเป็นลวดลายแล้วยกขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับน้ำหมึกในระหว่างที่เทลงไปบนเพลท และขณะที่ปาดหมึกมีผลต่อศักยภาพของหมึก ในการเกาะติดกับลูกยาง
 

ขั้นตอนที่ 3: สโตรกจังหวะในการพิมพ์
ภายหลังจากที่ลูกยางถูกยกขึ้นไปแล้วจากแผ่นเพลทไปรอพิมพ์ ณบนจะมีช่วงเวลาที่รอจังหวะพิมพ์ก่อนที่หมึกจะถ่ายโอน จากลูกยางลงบนวัสดุพิมพ์ ในช่วงเวลาขั้นตอนนี้ี้ หมึกมีความเหนียวเพียงพอที่จะยึดติดแน่นอยู่กับลูกยาง(ถึงแม้ว่าหมึกจะถูกเช็ดออกได้โดยง่ายแต่ถึงกระนั้นหมึกก็จะไม่หยด)อีกครั้งหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขึ้นกับหมึกบนผิวลูกยางเมื่อน้ำมันผสมระเหยออกจากชั้นนอกของหมึก ซึ่งเป็นชั้นที่สัมผัสกับสภาพบรรยากาศโดยรอบ จึงทำให้หมึกมีความเกาะติดและความข้นมากขึ้น