เทคโนโลยีของเรา
     
   
   
   
   
     
     
     
 
เทคโนโลยีการพิมพ์
       เครื่องพิมพ์สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อความหลากหลายของรูปร่าง รูปทรง พื้นผิวของชิ้นงานเพื่อให้ได้รายละเอียดทีชัดเจน ด้วยการบวนการใช้สีที่ถูกต้อง การพิมพ์แผ่นเหมาะสำหรับของเล่น ของ ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ พลาสติกและชิ้นส่วนต่างๆที่ได้จากการฉีดพลาสติก เซรามิกหรือโลหะอาจ ทำเครื่องหมายการผลิตได้โดยผ่านกระบวนการนี้
เทคโนโลยีการพิมพ์
                 
 

ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของการพิมพ์แพด

     
                 
 
 • สามารถพิมพ์บนพื้นที่มีลักษณะนูน เว้า และพื้นผิวที่ไม่เรียบ
 • พิมพ์รูปทรงและโครงสร้างพื้นผิวด้านนอกได้ดีความสามารถในกรพิมพ์ตามรูปแบบต่า่งๆของผลิตภัณฑ์
 • มีระบบช่วยให้งานพิมพ์แห้งเร็ว (โดยไม่ต้องกลางอบแห้ง) บนพื้นผิวที่ไม่ดูดซับ -- จึงทำให้ใช้เวลาลดลงมาก
 • ความสามารถในการพิมพ์ได้ 90 องศาบนวัตถุสามมิติ
 • ข้อเสนอที่ดีกว่า กำหนดของขอบและความละเอียดสูงกว่าระบบการพิมพ์อื่น ๆมาก จึงได้นำเสนอวิธีการตกแต่งที่มีคุณภาพสูงในราคากันเอง
 • เป็นระบบการพิมพ์ราคาไม่แพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการการพิมพ์สีหลายสี ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายเงินทุนลดลง
 • ความหลากหลายของพื้นผิวเกือบทุกวัสดุรวมทั้งแก้ว, โลหะ, เซรามิกใด ๆ สามารถที่จะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่เหมาะสม
 • ความสามารถในการพิมพ์รายละเอียดดี -- ความละเอียดการพิมพได้ถึง 120 เส้น / เซนติเมตร(300 เส้นต่อนิ้ว)
 • คุณภาพของหมึกพิมพ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของหมึกที่ใช้ว่ามีความต้านทานสูงต่อการขัดถูเชิงกลหรือสารเคมีที่สามารถเกิดขึ้นได้
 • มีระบบการพิมพ์ได้์หลายสี แห้งเร็วไม่ต้องอบแห้ง
 • ฯลฯ


     
      หน้าต่อไป  >>