เทคโนโลยีของเรา
     
   
   
   
   
     
     
     
 
เทคโนโลยีการชุมโครเมี่ยมแบบสุญญากาศ


           เทคโนโลยีการชุบโครเมี่ยมแบบสุญญากาศ เป็นเทคโนโลยีการตกแต่งพื้นผิวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้สินค้ามีรูปลักษณ์เหมือนสินค้าที่ทำจากโลหะที่มีความมันวาว เช่น แสตนเลสขัดเงา หรือสีสันอื่น ๆ ตามต้องการของลุกค้า สามารถเคลือบลงบนพลาสติกและโลหะทุกชนิด แตกต่างจากกระบวนการชุบไฟฟ้า ที่สามรถเคลือบลงบนโลหะ และพลาสติกที่สามารถนำไฟฟ้าได้เท่านั้น

 

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก
       


         นอกเหนือจากกระบวนการตกแต่งพื้นผิวที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริษัทโคเอ ยังมีกระบวนการฉีดพลาสติก ไว้ให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการบริการแบบ One-stop-service เราก็สามารถฉีดชิ้นงานและเคลือบผิวชิ้นงานให้ลูกค้า เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ลูกค้าและเพิ่มผลกำไรให้ลูกค้าไปด้วย

 

เทคโนโลยีการออกแแบผลิตภัณฑ์/ ออกแบบลวดลาย


          เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะผลิตสินค้าของตัวเองขึ้นมาใหม่ และตกแต่งพื้นผิวด้วยลวดลายที่ไม่เหมือนใคร บริษัทโคเอ มีทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และลวดลาย ไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีบริการผลิตสินค้าต้นแบบ ด้วยกระบวนการ พ่นสี, เคลือบลาย และชุบโครเมี่ยม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ

 

ระบบควบคุมคุณภาพ


         ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ภายในบริษัทโคเอ ได้แบ่งแยกออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า โคเอจึงแบ่งระบบควบคุมคุณภาพออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
            - กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนทำการผลิต
            - กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
            - กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบ